Kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer
: Från diagnos till behandling

 • Johanna Jönsson
 • Johanna Paulsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kunskap om dessa kvinnors upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att drabbas av bröstcancer, från diagnos till behandling. Metod: En allmän litteraturstudie med induktiv innehållsanalys genomfördes. Resultat: Kvinnorna chockades av diagnosbeskedet och reagerade starkt känslomässigt. Bröstoperation och cellgiftsbehandling gav kvinnorna en känsla av att förlora sin kvinnlighet. Kvinnorna fick en ny syn på livet med nya prioriteringar. Stöd från närstående och sjukvårdspersonal var betydelsefullt och brist på detta upplevdes som en extra börda. Diskussion: Varje individ ser världen utifrån sitt eget perspektiv, så kallad livsvärld. Livsvärlden påverkade kvinnornas upplevelser av sjukdomen. Bristande stöd från personal kan bero på oförmåga att möta kvinnorna i deras livsvärld. Upplevelsen av förlusten av kvinnlighet kan bero på kvinnornas egna uppfattningar om kvinnlighet. Slutsats: Omvårdnaden bör fokusera på kvinnornas sjukdomsupplevelse. Detta kan uppnås genom att sjuksköterskan försöker möta kvinnorna i deras livsvärld. Sjuksköterskan bör också hjälpa kvinnorna att återigen uppnå en känsla av kvinnlighet.

  Tilldelningsdatum2010-mars-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • bröstcancer
  • upplevelser
  • kvinnlighet
  • omvårdnad
  • sjuksköterska
  • livsvärld

  Citera det här

  '