Kvinnors upplevelser efter hjärtinfarkt med fokus på livskvalitet

 • Mia Pålsson
 • Josefin Wahlberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Att drabbas av en hjärtinfarkt är en hotfull och skrämmande upplevelse som kan påverka upplevelsen av livskvalitet för många kvinnor. Enligt Siri Naess definition av livskvalitet ska personen ha en grundstämning av gjädje, självkänsla, samhörighet och vara aktiv för att uppleva en god livskvalitet. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt med fokus på livskvalitet. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes, vilken bygger på vetenskapliga artiklar framtagna genom databaserad litteratursökning. Dessa kvalitetsgranskades och en artikelöversikt sammanställdes. Resultat: Fyra huvudkategorier formulerades utifrån Siri Naess definition av livskvalitet: upplevelser relaterade till grundstämning av glädje, upplevelser relaterade till självkänsla, upplevelser relaterade till samhörighet och upplevelser relaterade till aktivitet. Kvinnornas upplevelser av livskvalitet påverkades efter hjärtinfarkten. De upptogs av existentiella tankar och känslor samt inverkade på deras grundstämning av glädje. Slutsats: Som sjuksköterska är det betydelsefullt att veta att kvinnorna är i behov av att samtala om sina existentiella tankar och känslor. Förutom det medicinska, livsstilsförändringar och rehabilitering så vore det önskvärt om sjuksköterskan gavs möjlighet att utgöra stöd inom alla områden som berör kvinnornas livskvalitet.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '