Kvinnors upplevelser efter mastektomi
: med fokus på kroppsuppfattningen

 • Aicha Gyllensteen Bakayoko
 • Jenny Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Ett behandlingsalternativ vid bröstcancer kan vara mastektomi som innebär borttagning av hela bröstet. Kvinnan har en dynamisk och personlig uppfattning om sin kropp som omfattar tre olika komponenter, kroppens verkliga utseende, kroppens ideal och kroppens presentation. Kroppsuppfattningen förändras vid hälsa såväl som vid sjukdom eller skada. Misslyckande i någon av komponenterna kan resultera i att personen upplever sig få en förvriden kroppsbild relaterat till sjukdom. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser med bröstcancer som genomgått mastektomi med fokus på kroppsuppfattningen. Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie och baserades på 11 vetenskapliga artiklar som både var kvalitativa och kvantitativa. Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier: Kvinnornas visuella syn på sig själva, som handlar om hur kvinnorna ser sin kropp och dess förändringar samt hur detta påverkar dem. Kvinnornas emotionella upplevelser, som beskriver kvinnornas känslor runt mastektomi. Kvinnornas upplevelser av en förändrad kvinnlighet som tar upp hur mastektomi har påverkat deras känsla av kvinnlighet. Slutsats: Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde ofta en förändrad kroppsuppfattning. Över lag upplevde kvinnorna negativa känslor kring självbilden. Det visade även att brister i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska hade en inverkan på kvinnornas upplevelser av vården.

  Tilldelningsdatum2014-dec.-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMalin Sundström (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • kvinnor
  • bröstcancer
  • mastektomi
  • upplevelser
  • kroppsuppfattning

  Citera det här

  '