Lära läsa - lärares val av arbetssätt; en intervjuundersökning

 • Lena Björnsson Ikonen
 • Madelene Håkanssono

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om hur man som lärare kan arbeta med läsinlärning, men framförallt – varför lärare arbetar som de gör. I litteraturdelen beskrivs olika synsätt på och teorier kring läsinlärning, samt olika metoder för arbete med detta. Vi valde att genom intervjuer undersöka vilka argument några lärare på fältet anger för sina val av inlärningsmodell, eller arbetssätt, vid läsinlärning.

  De lärare vi intervjuat är medvetna om att alla barn lär olika och därför använder lärarna olika metoder vid läsinlärning för att göra det möjligt för alla barn att lära sig läsa. Den vanligaste modellen är en form av LTG – metoden (det vill säga Läsning på Talets Grund). Den syntetiska ljudmetoden (ljud/bokstav) sätts ofta in som stödåtgärd för de elever som behöver extra träning. Lärarna anger att LTG – metoden skapar största läsglädjen hos barnen och känns mest meningsfull, eftersom den är baserad på elevernas tankar och upplevelser.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '