Lärande genom laborationer?
: en jämförelse mellan öppna och styrda laborationer i Naturkunskap A på Elprogrammet

 • Jenny Nilsson
 • Mariana Pop

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Laborationer är ett naturvetenskapligt arbetssätt, som ger tillfälle för eleverna att förstå hur den naturliga världen fungerar. Laborationer kan vara styrda eller öppna och de kan ha olika frihetsgrader. Det finns olika nyanser av frihetsgrader som tillåter antingen att läraren eller eleverna planerar laborationerna. Forskning visar att i öppna laborationer upplever eleverna att de lär sig mer, men i utbyte mot högre krav på samarbete och motivation. I vissa laborationer utmanas inteelevernas kunskaper, då de bara följer instruktionerna. Studiens syfte var att undersöka vad eleverna lärde sig i styrda respektive öppna laborationer om verkningsgrad i Naturkunskap A på Elprogrammet. Studien var kvantitativ i form av enkäter, med inslag av kvalitativa observationer. Materialet analyserades med ett variationsteoretiskt perspektiv. Resultatet blev att eleverna lärde sig inte mer om begreppet verkningsgrad i varken de öppna eller styrda laborationerna. Den kvalitativa analysen gav att eleverna fokuserar mer på begrepp i den öppna laborationen och i den styrda koncentrerar eleverna sig på att producera resultat.

  Tilldelningsdatum2011-maj-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Rosberg (Handledare), Ola Magntorn (Handledare) & Andreas Redfors (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 30 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • laborationer
  • frihetsgrader
  • variationsteori
  • naturkunskap

  Citera det här

  '