Lärande i arbetslivet
: chefers syn på sin utveckling och sitt lärande

 • Emma Carlström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Idag ställs det höga krav på kompetens och att vi ständigt ska lära i arbetet. Kraven innebär ett stort behov av kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Finns ingen drivkraft att utvecklas är det svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.

  Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer upplever sina möjligheter till utveckling och lärande i arbetet. Underlag för studien är nio intervjuer med chefer i olika branscher i både den offentliga och privata sektorn.

  Studien visar att respondenterna är utvecklingsbenägna. De nöjer sig inte med den kompetens de redan besitter, utan strävar ständigt efter att lära nytt. En röd tråd genom respondenternas svar är hur viktigt det är att träffa andra människor och lära tillsammans. De söker inte status och ekonomisk belöning, utan det är just möjligheten att få lära och utvecklas i arbetet som de drivs av.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-25
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritt-Marie Dahlman (Handledare) & Anita Håkansson (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • lärande i arbetslivet
  • lärmiljö
  • livslångt lärande
  • kompetensutveckling
  • chefer

  Citera det här

  '