Lärandemiljöer för elever med autism - En kvalitativ intervjustudie med pedagoger

 • Veronika Nilsson
 • Sarah Berglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I vår uppsats har vi studerat lärandemiljöer för elever med autism. Vi har studerat begreppen segregering och integrering och försökt lyfta fram hur elever med autism lär. Syftet med vår uppsats var att få kunskap om hur man kan anpassa lärandemiljön för elever med autism och hur skolorna arbetar i förhållande till de teorier som finns. För att få denna kunskap genomförde vi kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger samt använde oss av relevant litteratur. Utifrån materialet vi har fått fram har vi analyserat och dragit slutsatser. Vi kom fram till att praktiken stämde väl överens med teorin. De metoder och arbetssätt som vi läst och skrivit om i litteraturgenomgången var också de metoder som användes ute i skolorna.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '