Lärare i fritidshem och specialpedagogers uppfattningar kring samverkan för elever med särskilda behov

 • Tilde Borbos
 • Björn Wickander

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare i fritidshem och specialpedagoger beskriver sin samverkan, med fokus på elever med särskilda behov. Elever har olika behov av stöd och anpassningar för att delta i undervisningen på fritidshemmet. För att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig utbildning behöver lämpliga verktyg ges för att skapa rätt förutsättningar. Utifrån det skapades frågeställningen “Hur beskriver lärare i fritidshem och specialpedagoger sin samverkan för elever med särskilda behov”. Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien är samverkansteorin och ger en ingående definition om vad samverkan innebär. Metoden som användes för studien var semistrukturerade intervjuer med tre utbildade lärare i fritidshem och tre specialpedagoger. Intervjuerna genomfördes på fyra skolor belägna i södra Sverige. Resultatet i studien belyser att det finns ett behov för lärare i fritidshem och specialpedagoger att samverka för att hitta rätt verktyg att använda sig av i undervisningen på fritidshemmet. Däremot behöver ledningen skapa rätt förutsättningar för professionerna till att samverka, vilket innebär att fördela tid och resurser på bästa sätt. Resultatet i studien visar även vikten av att lärare och specialpedagoger tar vara på varandras kompetenser och erfarenheter genom tydlig kommunikation.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareLisa Fransson (Handledare), Maria Rosberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • samverkan
 • lärare i fritidshem
 • specialpedagog
 • särskilda behov
 • funktionsvariation
 • förutsättningar

Citera det här

'