Lärare och AI
: en studie om AI:s roll i den aktuella och framtida svenskundervisningen

 • Hanna Lidebrandt
 • Beatrice Larsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med detta examensarbete var att identifiera lärares uppfattningar av användningen av artificiell intelligens i svenskundervisningen. Genom att tillämpa både sociokulturella och medieekologiska perspektiv undersöktes hur lärarna såg på AI-teknologins påverkan på undervisningen och lärandet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med svensklärare fokuserade studien på erfarenheter, attityder och förväntningar kring AI i undervisningen. Data analyserades med hjälp av de sociokulturella och medieekologiska teorierna vilket gav en djupare förståelse för hur lärare reagerade på och integrerade AI i sin undervisningspraxis. Resultaten från studien gav insikter om hur AI-teknologi kunde användas på ett sätt som gynnar lärandet och stödde lärare i undervisningen. Resultaten visade även att användningen av AI-förstärkta system kunde bidra till att inlärningsprocessen blev mer effektiv och individanpassad, vilket underlättade för lärare. Dessutom kunde AI också underlätta och effektivisera lärarnas arbete genom att automatisera en del av de administrativa uppgifterna, så att de kunde fokusera mer på undervisning och pedagogiskt arbete. Trots att resultaten visade att AI hade stor potential inom utbildningssektorn fanns det även utmaningar och frågor som behöver adresseras, såsom integritetsfrågor och frågor kring etik och rättvisa.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare), Camilla Forsberg (Bedömande lärare) & Victoria Johansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • AI
 • artificiell intelligens
 • algoritm
 • källkritik
 • sociokulturella perspektiv
 • medieekologiskt perspektiv

Citera det här

'