Lärare och forskning - en enkätstudie kring lärares förhållande till praktisk pedagogisk forskning

 • Carina Ekenberg
 • Elisabeth Loftán

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållande lärare i årskurs F-5 i kommunala grundskolan har till aktuell praktisk pedagogisk forskning inom sitt yrkesområde. Genom att ta reda på vilka möjligheter och förutsättningar lärare har för att ta del av forskning och om de anser att resultaten från denna påverkar deras undervisning kan förhållandet belysas. Den teoretiska utgångspunkten har sin grund i den progressiva pedagogiken med tankar kring kunskap och dess användbarhet, ständig utveckling samt en tilltro till att vetenskapliga kunskaper kan vara till hjälp och nytta. Den empiriska delen av undersökningen gjordes i fyra kommuners kommunala grundskolor och riktades till lärare i årskurs F-5. Vald metod för undersökningen var en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning.

  Resultaten från undersökningen visar att många lärare är intresserade av att följa och ta del av forskning som berör deras arbete, men att forskningen i hög grad inte leder till förändring i deras undervisning. Det finns flera faktorer som påverkar lärares möjlighet att ta del av och använda forskning. En stor majoritet anser att forskningsresultaten skall vara direkt användbara i praktiken. Resultaten visar även att de informationskanaler som finns för att forskningen ska nå ut till lärare behöver förbättras och utökas.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '