Läraren i det senmoderna samhället - ämbetsman eller tjänsteman?
: en kritisk idéanalys över läraryrkets förändrade syfte och innehåll

  • Hanna Andersson
  • Erik Beer

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2020-juni-11
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Citera det här

'