Läraren och demokratiuppdraget
: En kvalitativ studie om lärares syn på demokratiutbildning

  • Anton Olsson Aasen
  • Albin Hindorf

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällskunskapslärare förhåller sig till
demokratiuppdraget och sin egen demokratiundervisning. Med utgångspunkt i teori om syn
på demokratiutbildning, främst Gert Biesta, har fem samhällskunskapslärare intervjuats.
Lärarnas svar utgör underlag för en explorativ studie där svaren står som exempel på hur
synen på demokratiutbildning ser ut. Svaren som lärarna ger tyder på att det finns flera sätt att
se på undervisning och utbildning inom demokrati. Ambitionen till en bredare
demokratiutbildning, som går bortom rena faktakunskaper, finns men det framgår också att
det är svårt för skolan och samhällskunskapslärarna att utvärdera effekten av deras
undervisning i och kring demokrati.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Demokratiuppdrag
  • samhällsengagemang
  • deltagande
  • handling
  • utbildningssyn

Citera det här

'