Lärarens bakgrund och inställning till matematik - vilken betydelse har detta för elevers matematiklärande?

 • Rebecca Karlsson
 • Maria Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur lärarens tidigare erfarenheter och inställning påverkar undervisningen i matematik. Syftet är också att ta reda på hur detta påverkar elevers matematiklärande.

  Vår undersökning bygger på intervjuer med lärare. Med vår intervjustudie vill vi undersöka varför en del lärare har ett mer laborativt arbetssätt än andra samt vilka faktorer som påverkar detta.

  Uppsatsen visar på faktorer som påverkar undervisning i matematik såsom lärarens attityd till matematik, ämnes- och didaktiska kunskaper. Vi skriver också om vad som kan göras för framtidens matematikundervisning.

  Resultatet visar på att lärarens attityd och arbetssätt har avgörande betydelse för elevernas lärande och inställning till matematik.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '