Lärarens uppmärksamhet gentemot eleverna - en studie, med LPF94 som grund, ur ett genusperspektiv

 • Emil Sandberg
 • Davor Vuleta

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på vad gymnasieeleverna anser att ”lärarens uppmärksamhet” är, samt om eleverna tycker att de får tillräckligt mycket av lärarens uppmärksamhet. Vi vill även ta reda på om det finns skillnader/likheter mellan de båda könen i denna syn på uppmärksamhet, samt om något av könen tycker att det andra könet får mer uppmärksamhet.

  Metod: Kvalitativ förundersökning med semistrukturerade intervjuer där svaren används för att konstruera enkäten. Huvudundersökningen baserades på 262 på ett kvantitativt sätt bearbetade enkäter. Dessa enkäter samlades in på fem skolor i södra Sverige. Könsfördelningen var jämn.

  Resultat: Resultatet pekar på att det finns många elever som inte är nöjda med lärarnas fördelning av uppmärksamhet. Tjejer är mer negativa än killarna.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '