Lärares användning av fysisk aktivitet för att öka elevernas koncentration under matematikundervisningen
: En sammanställning av mellanstadielärares tillvägagångssätt och erfarenheter

 • AnnaMaja Lindblom
 • Malin Mattsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Elevers koncentration är en väsentlig del av en lyckad matematikundervisning och kan påverkas av lärarens arbetssätt. Vår kunskapsöversikt visar att fysisk aktivitet kan ha en positiv påverkan på elevernas koncentration. Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om varför lärare väljer att implementera fysisk aktivitet i matematikundervisningen och att de hinder som finns uppmärksammas. På så sätt kan vårt arbete underlätta för lärare att inkludera fysisk aktivitet i sin egen matematikundervisning och på sikt hjälpa lärare att öka elevers lärande. Det är framförallt vad läraren kan göra för att påverka elevernas koncentration i klassrummet som undersöks. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer med tre mellanstadielärare. Lärarna ser flera positiva effekter av fysisk aktivitet i samband med matematikundervisningen. Bland dessa återfinns positiv effekt på elevernas koncentration, lärande, minne, hälsa och inställning till undervisning. De hinder som nämns är bland andra tidspress, lättja, fysiska begränsningar, höga krav och osäkerhet. Slutsatserna som vi drar är att fysisk aktivitet har positiv påverkan på elevernas koncentration, kan med fördel inkluderas i elevernas undervisning samt bör få större plats i skolans vardag.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • matematik
 • fysisk aktivitet
 • koncentration
 • uppmärksamhet
 • mellanstadiet
 • aktivt lärande

Citera det här

'