Lärares användning och inställning till digitala verktyg i NO-undervisningen

 • Sofia Lindgren
 • Magdalena Gustavsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I detta arbete ligger fokus på digitalisering inom NO-undervisningen. Hur används egentligen digitala verktyg inom NO-undervisningen och vad har lärarna för inställning och kompetens till digitala verktyg? Det är vad vi har undersökt i denna uppsats. Vi har utgått ifrån tre huvudområden: digitaliseringen i skolan, NO-undervisningens didaktik och karaktär och det sociokulturella perspektivet. Enkäter användes för att samla in data som sedan sammanställdes kvantitativt för att ge en överblick över användandet av digitala verktyg i skolan. Sammanställningen visade att användningen av digitala verktyg var hög inom NO-undervisningen samt att digitala verktyg används mest av lärarna vid genomgångar och för att visa film.  

Undersökningen visar också ett samband mellan lärarnas inställning och användandet av digitala verktyg, detsamma gäller även vid användandet av digitala verktyg och lärarens kompetens.

Tilldelningsdatum2019-juni-05
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Eriksson (Handledare) & Ola Magntorn (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • digitala verktyg
 • digitaliseringen
 • no-undervisningen
 • sociokulturella perspektivet
 • it
 • it-kompetens

Citera det här

'