Lärares förhållningssätt - ett perspektiv på lärares lärande

 • Ann-Sofi Nilsonius
 • Sofie Malmberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens kunskapssamhälle bidrar till att läraren har en utmanande roll i skolan, eftersom samhällets förändringar påverkar. Det är därför viktigt att vara vaksam över sitt eget lärande likväl som att kunna utöva en yrkesprofessionalism. Lärarens yrkesuppdrag innebär att fullfölja det uppdrag som läraren är ålagd det vill säga att arbeta utifrån skolplaner, läroplaner och andra styrdokument. Syftet med denna studie har varit att studera vilka aspekter som lärarna anser viktiga för sitt eget lärande såväl som i deras yrkesroll. Studien grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Genom kvalitativa intervjuundersökningar har det framkommit att kompetensutveckling, reflektion och en stark drivkraft ses som viktiga aspekter i lärarnas eget lärande. Andra faktor som ansågs viktiga var viljan och intresset, men begränsades av tidsbristen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '