Lärares icke-verbala kommunikation – hur undervisningen påverkas av lärarens icke-verbala signaler

 • Emelie Ljunggren

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsens fokus ligger på pedagogers bruk av icke-verbala signaler i undervisningssituationer. Syfte är att undersöka vilka dessa signaler är, samt att besvara frågeställningen – om och hur dessa icke-verbala signaler används. Tidigare forskning inom ämnet samt för ämnet relevant litteratur presenteras och lyfts fram i uppsatsen som sedan knyter an sin egen undersökning till tidigare forskning. Metod och grund för besvarandet av uppsatsens frågeställningar har varit observation och undersökning i form av videoinspelning av tre olika yrkesverksamma pedagoger i en undervisningssituation. Slutsatsen; att rätt bruk av icke-verbala signaler i undervisningssituationer gynnar läraren och dess elever, har kunnat dras utifrån undersökningen.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '