Lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen

 • Ann-Charlotte Ek Byrhult
 • Elisabeth Bramevik

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

En kvantitativ studie har genomförts genom en enkätstudie där lärare i grundskolan har gett sitt perspektiv på den specialpedagogiska rollen samt vilket specialpedagogiskt stöd som lärare efterfrågar. Studien har genomförts då tidigare forskning visar att den specialpedagogiska rollen varit otydligt för många lärare som borde samarbeta med specialpedagogen för att möta alla elever utifrån deras förutsättningar. Syftet med rapporten är, att genom en kvantitativ enkätundersökning bland lärare i grundskolan, bidra med kunskap om lärares perspektiv på den specialpedagogiska rollen. Resultatet visar på att lärare tror att handledning ingår i specialpedagogens arbetsuppgifter men tror inte att leda pedagogisk utveckling ingår. Lärare samverkar med skolans olika yrkesgrupper, men anser inte att samarbetet med specialpedagogen är tillräckligt. Det specialpedagogiska stöd som efterfrågas ligger på individnivå med direkt påverkan på eleven. Genom att analysera resultatet med hjälp av systemteori framkommer att det råder obalans mellan professionerna där lärare och specialpedagog samverkar för att arbeta utifrån elevens bästa. Vår studie visar att det inte finns ett tillräckligt helhetsperspektiv runt eleven och vår slutsats är att specialpedagogens utvecklingsarbete på organisationsnivå behöver förtydligas och stärkas.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCatarina Wästerlid (Handledare), Daniel Östlund (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Helhetsperspektiv
 • Lärarperspektiv
 • Samverkan lärare och specialpedagog
 • Specialpedagogiska rollen
 • Specialpedagogiskt stöd
 • Systemteori

Citera det här

'