Lärares planering - en kvalitativ studie om hur lärare i Geografi och Idrott och hälsa uppfattar planering

 • Susann Karlsson
 • Linda Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med arbetet är att undersöka lärares syn på planering och hur ämnesplanering för kurser och lektioner fungerar i ämnena Geografi och Idrott och hälsa. För att uppnå syftet har en kvalitativ metod med fenomenografisk inriktning använts. Intervjuer har genomförts med fyra geografilärare och fyra idrottslärare på fyra olika skolor. Svaren delges som utvalda citat i resultatdelen. De följs av en fenomenografisk analys av resultatet, där svaren delas in i kategorier. Det vi kommit fram till är att de lärare vi intervjuat har samma syn på planering som styrdokumenten och de planerar bland annat för att få en stomme och känna sig trygga. De börjar med att grovplanera för att sedan detaljplanera och de anser att en röd tråd bör finnas i undervisningen. Det finns en vilja hos lärarna att samarbeta med andra lärare och många av dem gör det. Eleverna har inflytande i planeringsarbetet. Resultatet visar även att lärarna känner sig tryggare nu än när de var nya i yrket.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '