Lärares relationsarbete i teori och metod - En explorativ studie av det specialpedagogiska arbetets villkor

 • Ann-Margret Månsson

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Att lärare utför merparten av arbetet i relation till andra människor kan tänkas skapa särskilda villkor för arbetet. Artikeln avses att belysa användbarheten hos artikelns fyra empiriska material vid studier av relationsarbetets villkor. Särskilt intresse ägnas åt organiseringen av de delar av arbetet som innefattar en lärare-elev-relation. Materialen omfattar tretton lärare inom specialpedagogisk verksamhet från grundskolans tidigare år till gymnasieskolan. Analysbegreppen är kommunikation, notistagande samt aspekterna avsikt, tid och rum. Ansatsen är explorativ med ambitionen att bidra till skapandet av underlag och uppslag för framtida forskning.

  Resultaten visar på att material insamlat med den utökade tidsbudget-metoden kan anses användbart i framtida studier samt att kombinationen av material kan användas för att illustrera vissa aspekter av det special-pedagogiska arbetets villkor.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '