Lärares syn på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen

 • Erica Holmgren

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Arbetet handlar om faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och syftet är att ta reda på vilka faktorer som påverkar andraspråksinlärningen och hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.

  Jag har undersökt hur lärare ser på faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Det jag har kommit fram till är att det finns en hel del faktorer som påverkar andraspråksinlärningen.

  För att få svar på min frågeställning och komma åt mitt syfte kommer jag använda mig av metoden att intervjua lärare med intervjufrågor genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Jag har intervjuat fyra lärare som arbetar med svenska som andraspråk där tre av lärarna är behöriga i svenska som andraspråk medan den fjärde läraren inte är behörig i svenska som andraspråk ännu, då hon just nu går utbildningen för svenska som andraspråk.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-05
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSigurd Rothstein (Handledare) & Yair Sapir (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • svenska som andraspråk
  • andraspråksinlärning
  • faktorer
  • schumanns ackulturationsmodell
  • psykologiska
  • individuella
  • affektiva
  • sociolingvistiska faktorer

  Citera det här

  '