Lärares syn på konkretiserad undervisning i matematik
: En kvantitativ studie med lärare i Årskurs F-3

 • Mary Rose Espejon Poulsen

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

En kvantitativ studie genomfördes där syftet var att undersöka lärares syn på användande av konkretiserad undervisning och de olika representationer i sin matematikundervisning. Det undersöktes även om lärare har goda kunskaper i att använda konkretiserad undervisning och de olika representationer. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning med 37 legitimerade lärare som undervisar i matematik i årskurs F-3. Resultatet visar att lärarna har bra teoretiska kunskaper om konkretiserad undervisnings innebörd och vilka representationer de kan använda vid konkretisering av matematiken. Lärarna inser även vikten av användandet av konkretiserad undervisning och de olika representationerna för elevernas matematiklärande. Det framkommer dock i resultatet att många lärare är i behöv av kompetensutveckling för att utveckla sina didaktiska kunskaper att bedriva konkretiserad undervisning och olika representationer i sin matematikundervisning.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Konkretiserad undervisning
 • Konkretisering
 • Abstrakt matematik
 • Abstrakt matematik till konkret matematik
 • Representationer
 • Undervisningsmetod
 • Matematikundervisning

Citera det här

'