Lärares syn på läromedel inom NO-undervisning - en undersökning i årskurs 4-6

 • Nathalie Bredvad Jensen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I uppsatsen undersöker jag lärares definition av läromedel samt val och användning av läromedel inom NO-undervisning. I teoridelen presenterar jag den forskning och litteratur som behandlar området läromedel. Då forskning på området inom NO ämnena är knapphändig har jag valt att även redogöra för de teorier som finns inom de samhällsorienterade ämnena.

  Undersökningen grundar sig i kvalitativa halvstruktuerade intervjuer med lärare verksamma i årskurs 4-6. Fem lärare har deltagit i undersökningen och delat med sig av sina erfarenheter och syn på läromedel. Resultatet visar att lärare definierar läromedel som mycket mer än en lärobok och inkluderar även arbetssättet i begreppet. De fem NO-undervisande lärare i grundskolans mellanår som jag intervjuat lutar därmed, i jämförelse med forskning som gjorts bland lärare på gymnasiet, mer åt den tradition där man ser kunskapen som central istället för läromedlet (Korsell, 2007). Resultatet visar också att man använder olika läromedel som till exempel studiebesök, skelett, luppar, datorer, miniräknare, naturen och samhället för att skapa ett laborativt och experimenterande arbetssätt. Därmed pekar resultatet för att man ser läromedel som en kombination av många olika delar.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '