Lärares syn på utomhuspedagogik - en undersökning i årskurs F-2

 • Anna Gustavsson
 • Britt-Marie Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I arbetet undersöker vi lärares syn på utomhuspedagogik och om lärare upplever att den

  omgivande miljön runt skolan påverkar hur de arbetar med utomhuspedagogik. I teoriavsnittet presenteras ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt och vilken roll läraren har för att skapa trygghet, upplevelser, sammanhang och samspel med eleverna utomhus.

  Åtta lärare i årskurserna F-2 deltog i en kvalitativ, semistrukturerad undersökning och

  resultatet visar att de ser positivt på att använda sig av utomhuspedagogik som en del av

  undervisningen. Vidare beskrivs på vilka sätt de upplever omgivningen och att de hinder som förekommer inte påverkar dem i den utsträckning som vi inledningsvis trodde skulle vara

  fallet. I diskussionen redogörs för resultatet i förhållande till litteraturen och våra egna reflektioner.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '