Lärares tankar om miljöns betydelse för barn i förskolan

 • Anna-Carin Bjärlestam
 • Pernilla Holmqvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på förskolor tänker om miljöns betydelse för barn. Vi vill även få fram vilka hinder och möjligheter lärarna upplever de har för att skapa den miljö de talar.

  När vi skriver om miljö i denna studie menar vi den fysiska inomhusmiljön på förskolor och med det menar vi endast hur man organiserar rummen.

  Ett urval av tio lärare gjordes och sedan skickades frågeformulär ut, som därefter bearbetades och analyserades. Resultat visar att lärare i sina arbetslag talar om miljön ganska mycket och att de talar om miljön som något viktig och betydelsefullt på förskolorna. Resultaten visar även att lärarna i studien talar om miljön med ord ifrån den postmoderna diskursen, men att man enbart hittar spår av det i deras utformning av miljön. Samtliga lärare i studien uppgav utrymmena och ekonomin som hinder för att skapa miljön på förskolan och som möjligheter uppgav lärarna den stora frihet de har att själva utforma miljön.

  Om man har bestämda rum och vilka bestämda rum man har på förskolan tror vi spelar mindre roll. Men rummen bör avspegla vilken barngrupp som finns där. Barnen måste få vara med och utforma sin miljö.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '