Lärarnas förändrade yrkesroll
: En studie om en samhällelig förändring och dess konsekvenser för en yrkesroll

 • Robert Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syfte: Syftet med studien är att jämföra hur lärarkårens yrkesroll har förändrats och hur det är att bygga starka relationer med eleverna i dagens senmoderna samhälle. Metod: Kvalitativ ansats, enskilda intervjuer, diskursanalytisk metod. Material: Ljudinspelningar via telefon, transkriberingar från intervjuer. Resultat: Teman framställdes med hjälp av informanternas erfarenheter och kunskap. Dessa teman var Samhällets påverkan, Marknadiseringen av skolan, Lärarens roll och status samt Relationspedagogiken. Resultatet visar att lärarnas status har minskat och att det har haft en betydande roll på vad det innebär för lärarnas roll i form av att bygga relationer i sitt arbete. Den kanske viktigaste faktorn i förändringen står samhället för som genom sin omgestaltning drar med allt som inte är starkt nog att stå själv.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareLars Andersson Hult (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Lärarstatus
 • lärarroll
 • relationell pedagogik
 • samhällets förändring
 • moderna samhället
 • senmoderna samhället
 • skola

Citera det här

'