Lärarstudenters syn på ämnet idrott och hälsa

 • Linus Nilsson
 • Kajsa Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur blivande lärare ser på ämnet idrott och hälsa och dess status i skolan. Undersökningen baseras på en studiegrupp bestående av 229 lärarstudenter vid Högskolan i Kristianstad. Undersökningen är en kvantitativ studie som utfördes med enkäter. Studenterna har fått besvara frågor om sin uppfattning och åsikter om ämnet idrott och hälsa. Resultatet av studien visar att den egna skoltiden i stor utsträckning påverkar lärarstudenternas uppfattning om ämnet idrott och hälsa. Positiva erfarenheter av ämnet från den egna skoltiden genererar oftast till att ämnet värderas högre senare i livet. I studien framkommer även skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett sämre erfarenheter av ämnet idrott och hälsa.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '