Läroboken, en trygghet för lärare och elever! - en studie av lärare och elevers inställning till lärobokens användande i matematikundervisningen i skolår 4 och 5

 • Madeleine Bruhn
 • Kristina Mårtensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här studien är att undersöka hur betydelsefull läroboken är i matematikundervisningen. Undersökningen bygger på en kvalitativ och en kvantitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer av fyra lärare, samt ett frågeformulär riktat till elever i skolår 4 och 5.

  Vår undersökning visar att läroboken är betydelsefull i matematikundervisningen. Den är en trygghet för både lärare och elever när det gäller att inhämta den kunskap som krävs för att nå upp till målen i kursplanen i matematik i skolår 5. Läroboken är dock ingen garanti för att eleverna uppnår målen. Därför krävs det att läraren kritiskt granskar läroboken för att bli mer medveten om dess tillgångar och begränsningar. Problemet är inte att läroboken används, utan istället hur den används i dagens matematikundervisning. En allt för ensidig läroboksundervisning kan hämma elevens lust att lära. Om läroboken istället blir en del av en variationsrik undervisning blir lärandet både mer lustfyllt och meningsfullt, samt att läraren lättare kan utgå ifrån elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '