Läroplansutvecklingen för ämnet religionskunskap i relation till samhällsförändringen

  • Jennifer Laurin
  • Isabelle Johansson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Vår religionsundervisning har under de senaste hundra åren gått från att endast lära sig om kristendomen till att istället lära sig om alla världsreligioner. I detta arbete har vi synliggjort hur våra läroplaner har utvecklats i den takt som vårt samhälle har förändrats. Detta medför att undervisningen inte är densamma som förr. Vi har valt att utgå från läroplansteori där vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys som vi gjort på läroplanerna 62, 80 och 11. Efter att vi jämfört dessa läroplaner har vi satt dessa i relation till samhällsförändringen genom tiderna. Det har vi gjort för att se hur dessa två har samspelat. 

Tilldelningsdatum2020-feb.-06
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Sörensen (Handledare) & Marie-Louise Roden (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • religion
  • skola
  • läroplan
  • samhället
  • utveckling

Citera det här

'