"Lärtillfällen i verkligheten"
: Hur uppfattas och integreras utomhuspedagogik av pedagoger i skolans tidigare år?

 • Cecilia Lundberg
 • Emelie Furevi

  Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

  Abstract

  Denna studie undersöker hur pedagoger i skolans tidigare år uppfattar utomhuspedagogik. Tidigare forskning visar att pedagoger är eniga om att utomhuspedagogik kopplas till att vara en plats för lärandet där eleven upplever fenomen i sin rätta miljö. Utomhuspedagogik ses också som ett objekt då den tillåter individen att uppleva och erfara kunskaper med kroppen och material i naturen samt som en metod som tillåter variation i undervisningen. I utomhuspedagogiken läggs stort värde i förstahandserfarenheter då eleverna får uppleva och delta konkret i en växelverkan mellan teori och praktik. Utemiljön stimulerar elevernas fysiska aktiviteter och deras sinnen, vilket har en positiv inverkan på lärandet. Även sett ur ett hälsoperspektiv så har fysiska aktiviteter i utemiljöer även en positiv inverkan på individens hälsa då en kombination mellan att vistas ute och att röra på sig bland annat motverkar stress.Vår studie består av kvalitativa intervjuer som gjorts på sju pedagoger samt kvantitativa enkäter på sammanlagt 18 pedagoger. Resultatet visar att pedagoger har en positiv syn på utomhuspedagogik då den medför en variation och ett komplement till den vanliga undervisningen. Utomhuspedagogiken bidrar till rörelse, frisk luft, koncentrations- och motorikövning, samt att det blir ett verklighetsförankrat lärande där alla sinnena blir involverade.

  Tilldelningsdatum2012-okt.-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Jedemark (Handledare) & Håkan Sandberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • utomhuspedagogik
  • närmiljö
  • variation
  • sinnen

  Citera det här

  '