Läs högt! En jämförelse mellan hur pedagoger i förskola och skola arbetar med högläsning

 • Linn Johansson
 • Matilda Pålsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Skolans och förskolans läroplan har tydligt fokus på att utveckla barns språk. Forskning säger att högläsning spelar en viktig roll i barns talspråksutveckling. Därför bör högläsning finnas som en central del av barns vardag. Syftet med vårt arbete är att jämföra hur det akti-va arbetet med högläsning ser ut i förskolan respektive grundskolans tidiga år. Vårt arbete syftar också till att ta reda på om pedagogerna i förskolan och skolan anser att högläsningen har betydelse för barns språkutveckling. För att ta reda på detta har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer samt kompletterande enkäter. Vi har intervjuat pedagoger som arbe-tar i olika åldersgrupper. Utifrån vår undersökning har vi kommit fram till att högläsningen är utbredd i både förskola och skola. Alla respondenterna anser att högläsningen är av stor betydelse för barns talspråksutveckling. Arbetssätt och förekomst av högläsning skiljer sig dock åt mellan de olika verksamheterna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '