Läs mig! En studie av hur två pedagoger arbetar med elevernas språkutveckling i årskurs 2

 • Emma Forsell
 • Emma Rynborn

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna C-uppsats är en studie av hur två pedagogers olika grunduppfattningar om elevers språkutveckling (tal-, läs- och skrivutveckling) gör sig gällande i undervisningen på två olika skolor i fyra årskurs 2 - klasser. Det är de båda pedagogernas undervisning och sätt att se på lärande som står i fokus för undersökningen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka med vilka argument valet av läromedel respektive skönlitteratur i arbete med elevers tidiga tal- läs, och skrivutveckling beskrivs och diskuteras i forskning, pedagogisk/didaktisk litteratur samt av två verksamma lärare. Uppsatsen behandlar skillnader och likheter samt för- och nackdelar med läromedel och skönlitteratur i elevers språkutveckling.

  Vårt empiriska material utgörs av observationer och intervjuer. I resultatet som framkom i dessa undersökningar anser vi oss kunna finna både likheter och skillnader i pedagogernas undervisningssätt. Oavsett om språkutvecklingen sker med hjälp av läsläror eller skönlitteratur kan vi finna både fördelar och nackdelar i de båda metoderna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '