Läs- och skrivinlärning - en studie kring olika metoder

 • Maria Grefbäck Nilsson
 • Pernilla Olofsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har studerat tre metoder för läs- och skrivinlärning, Wittingmetoden, LTG och Whole Language. Vi har gjort intervjuer med fyra lärare som inte säger sig arbeta med någon specifik metod. Syftet är att se om vi kan se spår av Wittingmetoden, LTG och Whole Language i de intervjuade lärarnas undervisning. Vi vill se om man kan nå framgång med läs- och skrivinlärningen utan att följa någon speciell metod samt se hur mycket de olika metoderna genomsyrar undervisningen. Vår studie visar att samtliga lärare arbetar mycket lika och mest spår finns det av LTG och Whole Language men vi kunde även finna en del spår från Wittingmetoden. LTG och Whole Language var de metoder vi fann mest likheter mellan då de båda är metoder som arbetar utifrån elevernas erfarenheter och förförståelse. Wittingmetoden skilde sig mest, den metoden går ut på att eleven tar del av den tekniska sammansättningen av orden innan förståelse tar vid. Som blivande pedagoger tror vi på en blandning mellan de tre metoderna men med en tyngdpunkt på LTG och Whole Language. Vi ser att en positiv konsekvens av att studera de tre metoderna och få insikt i de intervjuade lärarnas arbete med läs och skrivinlärning ger oss en bredare kunskap i vårt framtida läraruppdrag.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '