Läs- och skrivinlärning - en studie på kommunala skolor & Montessoriskolor

 • Ylva Borrström
 • Paula Krook

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika sätt pedagoger säger sig undervisa utifrån i läs- och skrivinlärning, på två kommunala skolor och två Maria Montessoriskolor, och hur undervisningen skiljer sig åt.

  Vi har i vår uppsats valt att lägga tyngdpunkten på de olika metoder, teorier och undervisningsmaterial i läs- och skrivinlärning, som pedagogerna vi intervjuat säger sig utgå ifrån.

  Undersökningen grundar sig på intervjuer av pedagoger på två kommunala skolor, en kommunal Montessoriskola och en föräldrakooperativ Montessoriskola. Förskolepedagoger, grundskolepedagoger samt Montessoripedagoger som arbetar med läs- och skrivinlärning i de tidigare åldrarna, F-2, är de målgrupper vi intervjuat.

  Resultatet är att pedagogen bör ha stor kunskap om olika metoder och teorier. Genom att pedagogen kan kombinera metoder och teorier i sin undervisning, anser vi att man har en större möjlighet att möta varje enskild elev i deras läs- och skrivinlärning.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '