Läs- och skrivinlärning Hur individanpassas undervisningen?

 • Desirée Forsberg
 • Maria Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete handlar om hur läs- och skrivinlärningen individanpassas till de elever, som pedagoger anser, har läs- och skrivsvårigheter.

  Genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer har vi undersökt hur pedagoger definierar läs- och skrivsvårigheter, vem som ger extra stöd och hur det ser ut.

  För att ta reda på detta har vi intervjuat sex pedagoger som undervisar elever i lågstadiet.

  Vårt resultat visar att individanpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter sker genom anpassat material i den ordinarie gruppen samt enskilt, tillsammans med speciallärare eller specialpedagog.

  Tilldelningsdatum2005-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '