Läs- och skrivinlärningsmetoder
: Vilka används i praktiken? Hur används de och varför?

 • Jill Camper

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som används i praktiken på skolorna. Hur dessa metoder används av pedagogerna och varför de väljer att använda dem, är andra frågor som kommer att undersökas. Intentionen var att genom en enkätundersökning kunna kartlägga vilka läs- och skrivinlärnings metoder som används i praktiken. För att ta reda på hur dessa metoder används och vilka faktorer som påverkar valet gjordes en intervjuundersökning. Undersökningen visar på att den fonologiska metoden, läsning på talets grund, Bornholmsmetoden och Kiwimetoden är de vanligaste metoderna vid läs- och skrivinlärning. Ungefär hälften av de metoder som används utgår ifrån den syntetiska inlärningsprincipen. Det framkommer även att pedagogerna använder mer än en metod vid läs- och skrivinlärning. Resultatet visar att utbildning, kollegor och elevernas behov är faktorer som påverkar valet av metod/metoder.

  Tilldelningsdatum2006-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '