Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i gymnasieskolan

 • Ewa Ekberg
 • Pia Malmsten

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har gjort en undersökning genom att använda oss av litteraturstudier och sexton intervjuer. Vi har intervjuat personal på fyra olika gymnasieskolor. Studiens respondenter arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

  I studien har vi undersökt om elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi går på individuellt program eller om dessa elever är integrerade på nationella program och om elever får de kompensatoriska hjälpmedel de behöver i undervisningen.

  Resultatet av vår kvalitativa undersökning visar att de flesta gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är integrerade på nationella program. Pedagogerna försöker att bemöta varje elev individuellt tex. genom att stödja dem i deras skolarbete och lära ut olika studietekniker så att eleverna lättare klarar av sina gymnasiestudier.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '