Läs- och skrivundervisning En studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien

 • Caroline Thisell

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  Uppsatsen beskriver en studie av de yngre elevernas lärande på en svensk skola i södra Spanien. Studien bygger på observationer, intervjuer och diagnostiseringar. Studien har följande problemprecisering: Hur bedriver svenskläraren läs- och skrivundervisningen och hur ser de yngre elevernas lärande ut relaterat till lärarens undervisning? Min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) genomfördes på en svensk skola i södra Spanien under fem veckor. För att få information om elevernas läs- och skrivförmåga genomfördes observationer och intervjuer med en svensklärare och sex elever. Fyra diagnosmaterial användes; Språket lyfter!, LUS (läsutvecklingsschema), God läsutveckling – Kartläggning och övningar och SUS (skrivutvecklingsschema). Resultatet visar att eleverna har en god läs- och skrivförmåga och att ett läs- och skrivintresse finns hos respektive elev, vilket gynnar det fortsatta skolarbetet med elevernas läs- och skrivutveckling.

  Ämnesord: läs- och skrivutveckling, läsutveckling, skrivutveckling, läs- och skrivundervisning, läsundervisning, skrivundervisning, läsning, skrivning, undervisning.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '