Läs- och skrivutveckling genom skönlitteratur

 • Sara Ljungkvist
 • Jenny Reimer

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Det vi fann vara intressant att ta reda på var om pedagogerna i förskolan och skolan har kunskap om varför skönlitteraturen är viktigt, om de använder sig av denna eventuella kunskap och i så fall hur de gör detta. Åldersgruppen vi koncentrerar oss på är barn från förskolan till mellanstadiet. Vi har studerat vad forskningen om läs- och skrivutveckling säger i ämnet och genom enkäter undersökt vad pedagoger vet om varför skönlitteratur är bra för läs- och skrivutvecklingen samt hur de arbetar med det. Forskare har olika teorier om och modeller för läs- och skrivinlärning men alla är överens om skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutvecklingen. Enkäterna visade att pedagoger i förskolan/skolan visade på vissa brister i sina kunskaper vad gäller skönlitteraturens betydelse för läs- och skrivutveckling. I denna uppsats undersöker vi om pedagogerna använder sig av skönlitteratur och om de vet varför. Om pedagoger förankrat sina val av hur man arbetar i till exempel en specifik teori får man ett mer genomtänkt arbetssätt och det gör det lättare att formulera mål och syfte med sin undervisning.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '