Läsa för att lära? En undersökning om hur lärare för barn i de tidigare åren använder skönlitteratur

 • Anette Jakobsson
 • Kristina Hörestrand

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Abstract

  I vårt examensarbete fördjupar vi oss i yngre skolbarns läsutveckling. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare använder skönlitteratur för att stimulera eleverna i deras läsutveckling. Enligt skolans läroplan är skönlitteratur en nödvändig komponent i läsutveckling och annat lärande. Forskningslitteraturen belyser starkt vikten av att läsa skönlitterära böcker och visar på många olika möjligheter som det ger i undervisningen och för barnens sociala utveckling. Litteraturen visar också på sätt att stimulera läsning av skönlitterära böcker, samt vilken roll lärare respektive föräldrar spelar för barns läsutveckling. Genom intervjuer med sex lärare som arbetar i årskurs ett till tre fick vi det material som vi sedan analyserade och sammanställde i löpande text. Resultaten visar att intervjuade lärare använder sig mycket av skönlitteratur och att de har genomtänkta och tydliga syften med det arbetet. Det framkom att lärarna var väl medvetna om skönlitteraturens möjligheter, inte bara i svenska utan i skolans alla ämnen och som en metod att integrera ämnen med varandra. De konstaterar att böcker stimulerar fantasin och ger tillträde till nya världar och erfarenheter. Vi har av motiverade och väldigt engagerade pedagoger fått ta del av många olika inspirerande sätt att använda skönlitteratur i undervisningen.

  Tilldelningsdatum2009-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '