Läsa för eleverna? - en undersökning av ett antal lärares syn på högläsning som del av läsundervisningen

 • Christelle Karlsson Nilsson
 • Lina Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I detta arbete undersöks ett antal lärares syn på högläsning som del av läsundervisningen för att tillsammans med bearbetad litteratur syfta till att bilda ett stöd i det egna kommande arbetet med att utforma en läsundervisning som yrkesverksamma lärare. Undersökningen fokuserar på läsundervisningen i de två första skolåren samt förskoleklassen och har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Intervjuer av yrkesverksamma lärare visade på en enhälligt positiv uppfattning av högläsning som del av läsundervisningen men resultatet påvisade även en variation i tillvägagångssätt och materialval vid högläsningssituationerna.

  Tilldelningsdatum2006-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '