Läsförståelse är ju ”viktigast”! - men anser verksamma pedagoger att det behövs i matematik?

 • Anna Isaksson
 • Caroline Sandberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att kunna läsa är en förutsättning för att fungera i samhället idag, inte minst för att klara skolgången. Men räcker det egentligen med att endast kunna läsa? Vi vill undersöka vad verksamma pedagoger i skolår 4 och 5 anser om läsförståelse, hur de arbetar med den samt om att det krävs för att klara matematik. Vi tar i uppsatsen upp vad olika forskare, författare och pedagoger anser om läsförståelse. I vår intervjuundersökning får vi reda på att de verksamma pedagogerna anser att läsförståelse är grunden till att klara alla ämnen i skolan men också för att kunna klara av att leva i vårt informationssamhälle. För att klara matematikundervisningen i skolår 4 och 5 måste det i allra högsta grad finnas läsförståelse, enligt de verksamma pedagogerna, då det krävs för att förstå matematiska termer men också för att kunna utläsa en helhet ur problemlösande tal. Resultatet tyder på att läsförståelse är en viktig förmåga att utveckla för att klara sig i dagens samhälle, men den är också avgörande för att klara problemlösning i matematik.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '