Läsförståelse i början och i slutet av en termin i skolår 7-9 genusperspektiv

 • Ulla Bengtsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Många undersökningar visar att flickor läser bättre än pojkar och att den totala läsförståelsen försämras. Denna studie undersöker om det stämmer i en 7-9-skola hösten 2005. Boristester har använts för att vid två tillfällen mäta elevernas läsförståelse och läshastighet. Resultaten har omvandlats till Staninepoäng och är därför jämförbara. De redovisas i diagramform med förklarande analys. Resultaten visade att flickor läser bättre än pojkar och att många resultat sjönk från det ena testtillfället till det andra. Läshastigheten påverkade läsförståelsen. De elever som hade svag läsförståelse kunde fångas upp och erbjudas hjälp i sin läsutveckling.

  Läsning består av många komponenter som är nödvändiga för läsförståelsen. I litteraturstudierna har jag fördjupat mig i vad tidigare forskare skrivit om detta. Vygotskij, Piaget och Goffman står för den teoretiska förankringen i denna studie som är kvantitativ och mäter resultaten objektivt.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '