Läsinlärningsprocessen
: en jämförande studie mellan klasser med allmän respektive Montessoriinriktning

 • Jenny Kulneff
 • Christel Lindkvist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt arbete var att studera de allmänna skolornas och de specifika Montessoriskolornas klassrumsmiljö och deras upplägg av läsinlärning. Valet av studieområde är grundat på att klassrumsmiljön har betydelse för läsinlärning. Vi ville ta reda på om det fanns några likheter eller skillnader dem emellan och vad eventuella mätningar av deras resultat visade. Vår undersökning är baserad på observationer som vi gjort i två klasser i allmänna skolor, vilka är de som utgör huvuddelen av skolor i Sverige (även kända som kommunala skolor), och två klasser i den specialiserade friskolan av Montessorimodell.

  Under våra observationer kunde vi konstatera att den allmänna och den specificerade pedagogiken har närmat sig varandra: båda lägger stor vikt vid att ha barnet i centrum. Vi har också upptäckt skillnader. Den viktigaste är att det i den allmänna pedagogiken finns en större valmöjlighet både vad gäller läsinlärning och utformande av klassrumsmiljön.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '