Läslust och rörelse i ett genusperspektiv

 • Linda Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att studera ett eventuellt samband mellan rörelse och läslust i ett genusperspektiv. En enkätundersökning har därför genomförts på 262 elever i årskurs fyra, fem och sex. Undersökningen har genomförts på fem skolor i två kommuner. En enkätundersökning har valts för att syftet kräver svar från många respondenter. Resultatet av undersökningen visar att rörelse och läslust har ett visst samband. Idrottsaktiviteter i idrottsföreningar verkar ha ett samband till läslust medan motion på egen hand ej verka tillföra läslusten något. Man kan se vissa skillnader mellan pojkar och flickor. I litteraturdelen i uppsatsen får man möta en del forskare som säger att är man duktig teoretiskt så är man duktig praktiskt. Detta kan man tolka som att rörelse och läslust har ett samband. Det finns ingen annan litteratur som stödjer att det skulle finnas något samband. Man får också läsa om olika metoder för att skapa läslust.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '