Lätt att få – svårt att gå
: Individens upplevelse av anställnings(o)trygghet kopplat till arbetsmarknadsmodellerna i Danmark och Sverige.

 • Sofia Larsson
 • Charlotta Ekberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den danska arbetsmarknadsmodellen flexicurity har blivit mycket omtalad och betraktas ofta i media som en optimal modell, där danskarna sägs vara tryggast i Europa i sin arbetssituation. Förespråkare av både den danska och den svenska modellen hävdar tryggheten som en viktig grund i de respektive arbetsmarknadsmodellerna. I det danska systemet ska tryggheten ligga i enkelheten att få nya jobb, till skillnad från i Sverige där tryggheten ska ligga i svårigheten för arbetsgivaren att avskeda personal. Utifrån denna bakgrund är syftet med uppsatsen att jämföra individens upplevelse av den arbetsrelaterade anställningstryggheten i Danmark och Sverige. Finns det skillnader i de faktorer som påverkar den upplevda anställningstryggheten och går dessa att koppla till respektive lands arbetsmarknadsmodell? För att genomföra studien skapades en enkät som delades ut till 30 respondenter i respektive land. Samtliga respondenter var högutbildade med fast anställning inom den privata sektorn. Resultatet visade genom independent sample t-test att det inte finns något samband mellan upplevelsen av den generella anställningstryggheten bland respondenterna i Danmark och Sverige. Däremot kan vi se att vissa faktorer som går att koppla till respektive lands arbetsmarknadsmodell också är de faktorer vi ser störst skillnader mellan.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '