Lågstadielärares kunskaper i engelskundervisning
: en kvalitativ intervjustudie om lärarens kunskaper för att bedriva engelskundervisning på lågstadiet

  • Sandra Svensson
  • Emelie Persson

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

I denna intervjustudie fokuserar vi på lågstadielärares olika kunskaper och hur dessa  påverkar undervisningen. Vår studie utgår från de 7 intervjuer som vi har genomfört, där lärarnas egna kunskaper framställs samt vad deras val har för betydelse för engelskundervisningens utformning. Syftet med vår studie är att synliggöra vilka didaktiska beslut lärare tar i engelskundervisningen och hur dessa beslut kan påverkas av lärarens ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper samt kunskaper om läroplanen. I studien argumenterar vi för att lågstadielärare är i behov av ovanstående kunskaper för att kunna bedriva en meningsfull engelskundervisning på lågstadiet.

Tilldelningsdatum2019-juni-07
OriginalspråkSvenska
HandledareMette Sjölin (Handledare) & Claes Lindskog (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Nyckelord

  • pedagogical content knowledge (pck)
  • ämnesdidaktiska kunskaper
  • lågstadielärare
  • engelskundervisning
  • språkligt självförtroende

Citera det här

'