Långsamfilter - faktorer som inverkar/påverkar drifttiden

 • Anneli Sahlin

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Examensarbetet belyser hydrauliska faktorer som hastighet/belastning, motstånd/tryck, flöde och filtersandens karakteristika; klimatfaktorer som nederbörd och lufttemperatur; vattenkvalitetsfaktorer som vattentemperatur, färgtal, turbiditet samt lukt och smak, faktorer vilka samtliga anses inverka/påverka driftiden för långsamfilter.

  Ringsjöverkets dokumentation och statistik för år 1999-2009 analyseras och utvärderas för att fastställa eventuella samband mellan rensningsfrekvens, drifttid och funktion med hydrauliska-, klimat- och vattenkvalitetsfaktorer.

  Resultatet av examensarbetet tenderar att påvisa viss inverkan/påverkan av de hydrauliska faktorerna på rensningsfrekvens och drifttid. För klimat- och vattenkvalitetsfaktorer är resultatet mer oklart. Undersökningen av Ringsjöverkets långsamfilter varken bekräftar, dementerar eller fastställer något samband, utan snarare indikerar att en mängd faktorer av varierande art är involverade i hur rensningsfrekvens och drifttid utvecklas samt att framtida mer omfattande studier beträffande exempelvis vattenkemiska och mikrobiologiska undersökningar erfordras.

  Tilldelningsdatum2010-nov.-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritt-Marie Svensson (Handledare), Britt-Marie Pott (Handledare) & Peter Dahlblom (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 7,5 hp

  Nationell ämneskategori

  • Annan naturresursteknik (20799)

  Nyckelord

  • långsamfilter
  • drifttid
  • rensning
  • klimatfaktorer
  • vattenkvalitet
  • hydrauliska faktorer
  • vattenrening

  Citera det här

  '