”La Dolce Vita” - vad har läraren för avsikt med att visa film i skolan och hur erfar eleverna denna avsikt

 • Patrick Lion
 • Hanna Jonasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats syftar till att försöka reda ut om det från några pedagogers sida finns en

  avsikt med att visa spelfilm i skolan för sina elever och om deras elever uppfattar denna

  tänkta avsikt. Uppsatsen är i mångt och mycket teoriprövande. De teorier vi använder oss

  av är fenomenografin som ger oss en grund att stå på ifråga om erfarande, variationsteorins

  metodologiska tillvägagångsätt fungerar som en modell för genomförandet av undersökningen och verksamhetsteorin lär oss hur institutionella traditioner och koder kan påverka sättet individer erfar ett fenomen. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och med hjälp av djupintervjuer har vi intervjuat lärare och elever. Resultaten i vår uppsats pekar på

  att det fanns en avsikt med att visa spelfilm för eleverna. Även om avsikten i vissa fall var oklart formulerad. Eleverna förstod intuitivt att det fanns ett syfte med filmen även när avsikten var oklar från lärarens sida.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '